องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กำหนดการประชุมประชาคมตำบล: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมตำบล อ่านต่อ..(20/02/62)
 
การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง: วันที่ 11 มกราคม 2562 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้งร่วมกับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ภายในงานมีกิจกรรมหลายหลายให้ได้ร่วมเล่นร่วมสนุก โดยในส่วนงานงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นกิจกร... อ่านต่อ..(11/01/62)
 
อ่านต่อทั้งหมด>>  
ข่าวกิจกรรม
 
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ: วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าได้จัดกิจกรรมโครงการ จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อให้การจัดกิจกรรมดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม อ่านต่อ..(15/02/62)
 
กิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน 2562: วันที่ 5 กุมภาพันธ์์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้ออกเยี่ยมพบปะ ประชาชนตำบลสบแม่ข่า กิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน 2562 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลสบแม่ข่า ภายในงาน มีก... อ่านต่อ..(05/02/62)
 
อ่านต่อทั้งหมด>>  
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงานผลการจัดหาพัสดุ: อ่านต่อ..(15/11/61)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1: อ่านต่อ..(15/11/61)
 
อ่านต่อทั้งหมด>>  
เว็บบอร์ด
 
 ลําดับ ชื่อกระทู้ อ่าน/ตอบ วันที่
00533 IP:14.63.193.32 abam-https://abampage.com 14/0 28/01/62
00532 IP:14.63.193.32 지지모&#505... 15/0 28/01/62
00531 IP:14.63.193.32 MLB중계-http://www.alltvd... 14/0 28/01/62
00530 IP:184.22.177.234 แนะนำเว็ปข่าวกีฬาครับ 18/0 17/01/62
00529 IP:184.22.163.75 แนะนำเว็ปข่าวกีฬาครับ 26/1 01/01/62
00528 IP:59.150.84.73 คุณสามหัวในสามปีที่ผ่านมาหรือ? 56/0 07/12/61
00527 IP:211.188.100.29 [NBA] ของวันนี้ (10/20) GSWและแชมป์โลกไม่ต้อง... 114/0 21/10/61
00526 IP:211.188.100.29 กฎหมายที่อุทิศตนให้กับทหารผ่านศึกจากจังหวัดนอ... 74/0 21/10/61
00525 IP:211.188.100.29 ยินยอมให้ประสบพบเจอกับผู้กํากับเจ็ต ทิมบอร์น ... 69/1 21/10/61
00524 IP:49.147.113.88 didi 100/0 20/10/61
ตั้งกระทู้ใหม่ [+]   อ่านกระทู้ทั้งหมด>>  
 
คุยกับนายก อบต. สบแม่ข่า
 
...
...


คุยกับนายก อบต.สบแม่ข่า
 
สาระน่ารู้
 
โรคไข้หวัดใหญ่ 2562:            ด้วยสถานการณ์ในการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมของประเทศไทย พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น ตั้งแต่ 1 มกราคม – 24 มกราคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยจำนวน 1,726 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 107.69 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งในปัจจุบัน... อ่านต่อ.. (13/02/62)
โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ:       ปกติร่างกายคนเราจะเริ่มมีการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป การเสื่อมลงของระบบในร่างกายนี้ เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหลายชนิด นอกจากภาวะทางด้านร่างกายแล้ว ทางด้านจิตใจก็มีผลต่อการดารงชีวิต โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ มักเกิดกั... อ่านต่อ.. (03/01/62)
 
อ่านต่อทั้งหมด>>          
สถานที่ท่องเที่ยว
 
ลำใยกะโหลกต้นแรกของประเทศไทย: ตั้งอยู่ที่กาดสวนเจ้า หมู่ที่ 3           ...ในอดีตนั้นพบว่ามีลำไยขึ้นอยู่ทั่วไปในภาคเหนือ มีลักษณะทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ผลเล็กและมีเนื้อน้อย  เรียกว่าลำไยพื้นเมืองหรือลำไยกะลา ส่วนลำไยพันธุ์ดีหรือลำไยกะโหลกนั้นได้มีก... อ่านต่อ.. (16/03/50)
สำนักสงฆ์พระเจ้าอมลิ้น: ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านท่าศาลา ต.สบแม่ข่า          พระเจ้าอมลิ้น  เป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิ ที่มีลักษณะเด่นคือ ฝีพระโอษฐ์ของพระพุทธรูป จะเปิดยิ้มให้เห็นพระชิวหาเล็กน้อย ชาวบ้านจึงพากันขนานนามว่า พระเจ้าอมลิ้น เป็นพระพุทธรูปที... อ่านต่อ.. (16/03/50)
 
อ่านต่อทั้งหมด>>          
สินค้าท้องถิ่น
 
หมวกสาน
กลุ่มผู้ผลิตชาวบ้าน ต.สบแม่ข่า
แหนม
กลุ่มผู้ผลิตชาวบ้าน ต.สบแม่ข่า
สานแห
กลุ่มผู้ผลิตชาวบ้าน ต.สบแม่ข่า
สินค้าทำมือหลากหลายแบบ
กลุ่มผู้ผลิตชาวบ้าน ต.สบแม่ข่า
 
อ่านต่อทั้งหมด>>    
Copyright 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550