:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: ให้การต้อนรับ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมสื่อมวลชน เยี่ยมชมพื้นที่สบแม่ข่า ตามกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1 ระดับจังหวัด โครงการ "คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข"

9 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
นายเดช กันทะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสบแม่ข่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า และหัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ให้การต้อนรับ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมสื่อมวลชน เยี่ยมชมพื้นที่สบแม่ข่า ตามกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1 ระดับจังหวัด โครงการ "คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข" ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะ (AreaBased) เชียงใหม่-ลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร