:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: ออกให้บริการประชาชนตามโครงการท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

9 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566
นำโดยนายเดช กันทะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ร่วมกับ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสบแม่ข่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบแม่ข่า และภาคเอกชน ออกให้บริการประชาชนตามโครงการท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดศรีวารีสถาน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร