:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ติดต่อเรา

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
เลขที่ 163 หมู่ 3 ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ : 053-368405
โทรสาร (FAX) : 053-368006
E-mail : saraban@sobmaekha.go.th
Website : www.sobmaekha.go.th
Socail Network : Faceboook : อบต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น