:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน โดยติดตั้งหอกระจายข่าวจำนวน 4 ต้น พร้อมลำโพงปากฮอร์น 30 วัตต์ จำนวน 16 ตัว พร้อมสายนำสัญญาณลำโพง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ลงประกาศ: 13 ก.ย. 2565

รายละเอียด: .


img

purchase_test_38_2022_9_24_465876.jpg